În urmă cu 25 de ani, o mână de oameni cu frică de Dumnezeu au hotărât ridicarea unui lăcaș de cult dedicat închinării și adorării lui Dumnezeu în localitatea Agîrbiciu. În sat existau la acea dată, trei biserici a căror clopote chemau credincioșii ortodocși, catolici și evanghelici la închinare.

Era prima biserică neoprotestantă care îndrăznea să-și înalțe o clădire dedicată în sat și unde credincioșii baptiști se puteau închina în libertate. Curiozitatea unei biserici atipice, de pocăiți, unde rugăciunile erau înălțate fără nici o icoană pe pereți și unde nu cânta doar preotul și cantorii ci întreaga comunitate, a împins mulțimi de oameni în ziua deschiderii, astfel că biserica a devenit neîncăpătoare pentru cele câteva sute de curioși printre care se numărau și autoritățile locale.

Privind în urmă la pionieratul efectuat de acea rămășiță de credincioși putem spune ca Samuel odinioară: până aici Domnul ne-a ajutat. Rememorarea acelor momente prin înregistrări video și discuții pasionale despre acele vremuri a avut loc în data de 19 octombrie 2019 unde au fost prezenți o parte din membrii fondatori de atunci.

Părtășia a fost completată de o masă în sala bisericii presărată cu scurte alocuțiuni din partea celor care au trăit acele vremuri și au participat la construcția bisericii. Am cântat, ne-am bucurat unii de alții și de odraslele pe care ni le-a dat Dumnezeu și nu în ultimul rând am fost mulțumitori Domnului pentru vremurile trecute și prezente unde fiecare dintre noi am văzut mâna Sa la lucru.