Noi credem într-un singur Dumnezeu, Spirit infinit, Creator şi Susţinător al tuturor lucrurilor, care există în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Noi credem că Biblia, atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament, este scrisă de oameni inspiraţi în mod supranatural de Dumnezeu, în consecinţă Biblia este Cuvântul infailibil, inerant şi autoritar al lui Dumnezeu în materie de conduită şi credinţă.

Noi credem că omul este înstrăinat de Dumnezeu datorită păcatului şi poate fi mântuit doar prin pocăinţă şi credinţă în lucrarea jertfitoare a lui Isus Cristos.

Noi credem într-o singură Biserică a lui Cristos, exprimată local prin unirea voluntară a credincioşilor botezaţi în Numele Sfintei Treimi, sub disciplina Sfintei Scripturi, pentru a îndeplini Marea Trimitere a Mântuitorului.

Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Cristos şi în învierea din morţi a tuturor oamenilor, a celor pierduţi pentru osânda veşnică, iar a celor mântuiţi pentru viaţa veşnică.