Predici

5 Items

Ipocrizia – Proba la bârnă

by

Romani 2:1-6  Aşa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poţi desvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osîndeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. Şi […]

Despre suferinţele de acum

by
Despre suferinţele de acum

Romani 8:18  Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu Sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deşertăciunii-nu de voie, ci din pricina celui ce a […]

Mesaj început de an 2017

by
Mesaj început de an 2017

Efeseni 2:8  Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Tâlharul și harul

by

Mântuirea oamenilor se realizează doar prin har, fără plată sau merite. Orice adăugire înseamnă erezie și îndepărtarea oamenilor de șansa de a fi mântuiți. Toate faptele noastre apar ca urmare a dobândirii noii naturi, a nașterii din nou.