Dacă Dumnezeu ne va îngădui și ne va lăsa încă pe pământ doresc pentru anul 2017 să avem o abordare diferită a serviciilor de închinare și a mesajelor în Biserica Baptistă Agârbiciu și anume – în har.

Asta nu înseamnă că vom discuta un an întreg despre har, ci doar că, ne vom reevalua cunoștințele despre Harul Mântuitor și ne vom dedica viața slujirii lui Dumnezeu din cauză că suntem mântuiți nu pentru a fi mântuiți. Vom vedea în acest context rolul credinței care poate produce schimbare și transformare prin puterea Lui.

Nu este o erezie, nu este o învățătură nouă, nu este decât o recunoaștere a harului și o trăire în har. Este dacă vreți abandonarea legalismului și o revenire la normalitatea Scripturii, regăsirea bucuriei credinței și implicarea în bătăliile spirituale exclusiv prin puterile Lui. Vrem să cunoaștem plinătatea harului pentru că deja acesta ne-a fost acordat.

Detalii vom posta pe parcurs iar cei ce au nedumeriri sau întrebări sunt așteptați cu prietenie la micuța biserică din Agârbiciu la părtășie și creștere.